0903431323

Doanh nghiệp dệt may và da giày tăng trưởng mạnh 2 tháng đầu năm

Bộ Công thương cho biết, chỉ số sản xuất ngành dệt máy tính chung 2 tháng đầu năm 2019 tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó tháng 2 tăng 9,6% so với cùng kỳ; chỉ số sản xuất trang phục tăng 10,8% so với cùng kỳ năm 2018. 

Kim ngạch xuất khẩu hàng dệt và may mặc ước đạt 4,89 tỷ USD, tăng 19% so với cùng kỳ.

Cùng với ngành dệt may, sản xuất và xuất khẩu của ngành da giày trong 2 tháng đầu năm tiếp tục đạt tăng trưởng khả quan. Chỉ số sản xuất da và các sản phẩm liên quan tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2018; sản lượng giầy, dép da 2 tháng đầu năm 2019 ước đạt 40,7 triệu đôi, tăng 11,4% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu giầy, dép các loại ước đạt 2,669 tỷ USD, tăng 18,4% so với cùng kỳ.

Thông tin từ các doanh cho biết, ngay từ thời điểm cuối năm 2018, đầu năm 2019, nhiều doanh nghiệp đã có đủ đơn hàng sản xuất cho 6 tháng đầu năm và thậm chí cả năm. Đáng chú ý, dòng vốn đầu tư đổ vào ngành dệt may trong thời gian gần đây giúp dần hoàn chỉnh chuỗi cung ứng dệt may trong nước, từ đó tạo ra các sản phẩm có khả năng cạnh tranh cao hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *